PRIJAVA / REGISTRACIJA
registracija za sodelovanje ni potrebna, a če si želiš rezervirati ime in se družiti z ostalimi člani, se bo potrebno registrirati ;)
Čvek 123
Dobrodošli na čvek 123.
NOVA TEMA

NORIK


lelj :: 20.01.2018 ob 15:30
ZGODOVINA NORIKA IN FURLANIJE
Martin Baucer, prvi slovenski zgodovinar
SBD Ljubljana 1991

Jezuitski samostan Sveta gora nad Gorico 1663

1663 po Kristusovem rojstvu
2414 po ustanovitvi Rima
4057 po vesoljnem potopu
5715 po ustvaritvi sveta
Avtor lahko ureja vse odgovore v temi.
lelj :: 20.01.2018 ob 15:31
Martin Baucer se je rodil 11. novembra 1595 v Selu pri Črničah.

1615
Prišli so jezuiti v Gorico.

1616
V Ljubljani je Martin Baucer stopil v red jezuitov.
Noviciat in filozofske študije je dovršil v Brnu na Češkem.

1619
V Gorici so jezuiti odprli prve šole.

1621
V Gorici poučuje sholastik Martin Baucer.

1622
Poleg štirih razredov gramatike so jezuiti odprli še razred poezije.
V njem poučuje Martin Baucer, ki istočasno študira še bogoslovje.
Martin Baucer je tudi prefekt gimnazije.
Razredu poezije je kmalu dodan še razred retorike.

1626
Martin Baucer je posvečen za mašnika.

1634
Martin Baucer je bil kot šolski prefekt poslan na Reko, kjer se je kolegij jezuitov odprl leta 1627 in je ustanovil semenišče za svetne bogoslovce.

1635
Martin Baucer iz Gorice odpotuje v Gradec, kjer bo poučeval 2 leti in istočasno upravljal kolegij FERDINANDEUM.

1658
Martin Baucer v Gorici poučuje bogoslovje kot namestnik patra Krištofa Weissa.
S patrom provincialom odpotuje na posvetovanje na Dunaj.
Pred zimo se vrne v Gorico.

1660
V Gorico pride cesar Leopold.
Med slovesnostmi sprejema in gostijami pri goriškem plemstvu je cesarju naslovljen tudi svečan govor o goriških grofih, katerega je spisal Martin Baucer.
Po tem dogodku se je Martin Baucer odločil, da bo začel pisati zgodovino Norika, ki je bilo v glavnem končano leta 1663.

Svoja zadnja leta je delo popravljal in izpopolnjeval.
Toda moči so mu začele pojemati.
Več let ga je mučil pljučni katar, ki ga je vzel ob prvem mrazu leta 1668.

1689
Pater Andrej Kliner iz Gorice je napravil prvi prepis dela.

1690
Melkijor Kumar iz Gorice je našel v delu snov za svoj ep o noriških kraljih, furlanskih knezih in goriških grofih.

1773
Jezuitski kolegij je bil razpuščen.
Jezuitska knjižnica je prišla v last mestne gimnazije in liceja.
Cesarski namestnik grof Coronini je dovolil patru Karlu Novaku iz svetogorskega samostana, da je napravil prepis dela.
Ta se je potem hranil na Sveti gori in nato na Kostanjevici pri Gorici.
Od prve svetovne vojne dalje je prepis v ljubljanski narodni knjižnici.
lelj :: 20.01.2018 ob 15:32
- 2121

Ko so vode vesoljnega potopa očistile svet madežev njegove mladosti, so se Noetovi potomci naselili po zemljah Armenije in Babilonije.
Že so tam preživeli 275 let, ko so prejeli leta 1931 po ustvaritvi sveta ( 2121 pred Kristusom), božji ukaz za odhod v druge njim odrejene kraje zemeljske oble.
Iz Babilonije je tedaj prišel v Evropo Gomer Gal, se tam ustavil in naselil.
Poučil je svoje ljudi o božjih zakonih.
Vcepil jim je čut pravičnosti.
Naučil jih je čaščenja edinega Stvarnika vseh stvari.

Stari pisci, Plinij in Strabon poročajo, da so prvi prebivalci Tostranalpske Galije bili po vesoljnem potopu Veneti in Karni.
lelj :: 21.01.2018 ob 6:58
Potomci starega prednika Umbra so bili Umbri.
Latinci so jih imenovali UNDATE, to je MOKRE, kakor da bi bili posvečeni z usode polno vodo.
Naselili so se v tistem delu Tostranalpske Galije, ki se razprostira proti Laciju.
Zemljo so imenovali Umbrijo in tam so ostali, pravi Plinij po prastarih izročilih iz Italije.

Zemlje severno od Umbrov so poselili in začeli obdelovati Veneti.
Meje Venetov so segale tja do Veronskih močvirij.
Zemlje vzhodno od Venetov so poselili Karni.

Plinij, Melanez in Strabon pripisujejo Furlanom onstran Pada ustanovitev karnskih naselbin ob bregovih te reke.
lelj :: 22.01.2018 ob 17:27
Ime Karnija prihaja iz imena prednika Karna, ki je prišel v te dežele.
Tako je tudi Tusk dal ime Tuskiji v Umbriji in Norik svoje ime Karniji, ko jo je zavojeval.

Da bi Tusk bil Karnov oče, to ni mogoče.
Karn se je rodil v Germaniji in oče mu je bil Herkul Aleman.

Herkul je pokončal v Španiji Gerijona in od tam prišel v Germanijo.
Tu je spravil germanskega vladarja Tavriska leta 2609 po ustvaritvi sveta ali leta 953 po vesoljnem potopu ali leta 1443 pred rojstvom Kristusa.
Ta se je nato poročil z Germanko in imel med drugimi sinovi tudi Tuska in Norika.

Ko pa je bil Tusk star 20 let, je iz Onstranske Galije prešel s svojo vojsko v Tostransko Galijo.
Leta 2629 po ustvaritvi sveta ali leta 973 po vesoljnem potopu ali leta 1423 pred rojstvom Kristusa je premagal Umbre in njihovo zemljo preimenoval v Tuskijo.

Medtem so Karni živeli v Karniji že 486 let.
Če bi bil Karn Tuskov sin, bi gotovo ne mogel tega leta postati prednik Karnov, kaj še da bi jim vladal.
In niti bi jim ne mogel dati svojega imena.
Prav tako ne more biti Karn sin Polifema.
Polifema je Uliks ubil v Siciliji šele leta 2820 po ustvaritvi sveta ali leta 1232 pred rojstvom Kristusa.
lelj :: 24.01.2018 ob 15:01
Karni, pravijo stari pisci, so bili Kelti, to je Gali.
Gali so imeli dve deželi, ki so ju delile Alpe.
Ob morju deželo meječo z zapadnimi Alpami, onstran severnih Alp pa drugo.
Gali, ki so prekoračili Alpe pri reki Sani in nato zasedli tamkajšnje prostrane ravnine, so se nazvali Onstranalpski Gali.
Tisti pa, ki so ostali tostran Alp in se potem razširili od reke Rubikon vse do Retov in do reke Enns in še dalje do Japodov in Liburnov, ti so se nazvali Tostranalpski Gali, njihova zemlja pa Tostranalpska Galija.

Stari ljudje pravijo, da sta bila oba naroda istega rodu.

Polibij ne razlikuje Onstranalpcev od Tostranalpcev drugače kot po krajih bivanja.
Strabon trdi, da so bili sorodni in iste krvi.

Pravijo, da so Gali podedovali od svojih prednikov vero v enega Boga in v nesnrtnost duše, kakor tudi v njeno ponovno utelešenje po smrti.

Strabon in Apijan pravita, da so bili Gali divji in neustrašni pred smrtjo zato, ker so verovali, da bodo kmalu spet oživeli in se tako mogli vrniti v boj.
lelj :: 31.01.2018 ob 16:28
Karnija je imela vrsto starodavnih mest in trgov, ki so jih zgradili Karni:
Oglej (prestolnica)
Celina
Okra (Tržič)
Segesta (Miren)
Julijev grad (Forjulij), ki je bil leta 1273 preimenovan v Civitas Austriae (Čedad – Mesto Avstrije)
Videm
Innichhen
Teurnia pri izviru Drave
Lienz
Trst
Mutila
Faverija
Pucin (trg, znan po svojem vinu)

Poznejša ljudstva so ustanovila še
Padovo
Verono
Vicenco
Treviž
Hemono (Ajdovščino)
Gorico
Gradiško
Palmo
porajkel :: 31.01.2018 ob 17:07
Ker omenjas, da so poselili do Rubikona, kjer je padla Cezarjeva kocka, sem sla prvic pogledat, kje je ta reka. Vedno sem si jo predstavljala kot neko veliko, mogocno imaginarno reko. Je pa le majhna reka, skoraj kot potok , ki se izliva v Jadransko morje.

A potem se imajo severni Italijani za potomce Galov (Francozov)?
lelj :: 31.01.2018 ob 18:05
ne vem za kaj se imajo Italijani

če prav sklepam po tej knjigi
smo vsi Gali
lelj :: 02.02.2018 ob 16:45
Našo zemljo delijo nekateri v Gorsko in Sredozemsko Karnijo.
Prva začenja pri Timavu ob morju.
Od tu proti vzhodu so živela razna ljudstva, ki so zgradila Trst, ki ga Strabon naziva Karnijski grad, Nesatium, Mutilo in Faverijo.
Ta gorska dežela je obsegala Kras z goro Učko in gradom Kozljakom.
Tako pišejo stare listine goriških grofov in avstrijskih knezov.
Gorski Karni so se širili po alpskih dolinah vse tja do Retov in do reke Enns na Tirolskem.
Ta reka je bila meja Sredozemskega Norika.
Meranci, karnijsko ljudstvo, so dali ime trgu Meran.
Njihovi sosedje so bili Pirusti, Ambelici in Glindici, ki so živeli ob izviru in po dolini Drave.
Njihova mesta so bila:
Innichen
Julium Carnicum (Zuglio)
Aemonia (Ratenj)
Lienz (vas)
Beljak
Teurnia
Klavdia (Celovec)
Lariks

V Sredozemski Karniji so živeli drugi Karni z mesti:
Celina
Okra
Segesta
Torg (Šempeter pri Gorici)
Čedad
Videm
Oglej

Če želite sodelovati na forumu, se prijavite ali registrirajte. Registrirani člani lahko na forumu sodelujejo tudi anonimno.