PRIJAVA / REGISTRACIJA
registracija za sodelovanje ni potrebna, a če si želiš rezervirati ime in se družiti z ostalimi člani, se bo potrebno registrirati ;)
Čvek 123
Dobrodošli na čvek 123.
NOVA TEMA

CELSKA KRONIKA - 10


leskova mast :: 05.09.2021 ob 22:05
Kako so se zenske iz teh gradov visoko na skalah rekreirale ali vsaj malo razgibale?
lelj :: 11.09.2021 ob 18:14
6 DEC 1365
Je vojvoda Albreht celskim grofom kervavo sodnijo v nju grofiji podelil.
lelj :: 11.09.2021 ob 18:14
26 JUL 1368
Je vmerl celski grof Ulrik I.

Bil je dvakrat oženjen.
Njegova perva žena je bila Adelaida grofinja Etingska, druga pa Adelaida grofinja Ortenburska, ki mu je rodila sina Vilhelma.
lelj :: 11.09.2021 ob 18:27
23 MAR 1369
Se je grof Joanez I. Celski, sin grofa Hermana I., s grofinjoj Margaritoj, hčerjoj grofa Vilhelma Pfanberskega ino njegove žene Margarite, oženil.
Grof Joanez ino njegova nevesta grofinja Margarita sta si v žlahti bila, zato je oglejški patriarh Markvard, pooblasten od papeža Urbana V. s pismom od 13 AVG 1368, h tej ženitvi 26 MAR 1369 cerkveno dovolenje podelil.
lelj :: 11.09.2021 ob 18:45
27 APR 1372
Je vmerl celski grof Joanez I., sin grofa Hermana I.
Njegova žena je bila Margarita grofinja Pfanberska.

Po smerti grofa sta se prepir ino boj vnela med celskim grofom Hermanom na ednej, ino med Margaritoj, vdovoj grofa Joaneza, ino njenimi stariši na drugej strani.
Uzrok tega razpora ino boja, v kojem je Celski svojim nasprotnikom vzel gradove Pekov, Luginland, Kaisersberg, ino Monsberg na Koroškem, je bila dota ali vdovina grofinje Margarite, ki se je s grofom Hugetom Montfortskim zopet vmožila pred ko je leto njenega vdovstva doteklo.
lelj :: 12.09.2021 ob 11:36
30 SEP 1372
Je cesar Karl IV. v Bernu celske grofe s pismom vnovič v grofovski stan povzdignil.
To povzdigo sta austrianska vojvoda Albreht III. ino Leopold pobožni v Nirnbergu pismeno poterdila.

Cesar Karl IV. ni hotel Ludevika IV. za cesarja spoznati, zato mu tudi poprejšna povzdiga Celskih ni veljala.

Meja celske grofije je tedaj šla od Saneka do Gornegagrada, od tod do Šuštajna, potem pa blizo mimo Vojnika doli do Gabernika; od Gabernika gor mimo Cela do Ojstroveca ino od tod zopet do Saneka.
Na dolgost je imela grofija 10 mil, na širokost pa po 3 ino 4 mile.
lelj :: 12.09.2021 ob 15:51
22 OKT 1372
Je bil grof Herman Celski v Wiener Neustadtu predsednik razsodnikov, ki so razsodili prepir zastran vogerske ino austrianske meje.
lelj :: 12.09.2021 ob 15:58
16 JUN 1373
Je vojvoda Albreht v Gradcu zopet pomiril grofa Hermana Celskega ino Pfanberske, ter je za njih pravdo tako razsodil:

Celski naj grade Pekov, Luginland, Kaisersberg, Grünenberg ino Monsberg Pfanberskim zopet nazaj da, tudi jim naj izroči njih pisma ino pečat grofa Joaneza Pfanberskega.
Grad Monsberg naj Celski tako dolgo v zastavi ima, da mu bodo Pfanberski 2000 goldinarjev poplačali.
1000 funtov vinarjev juterne ino nasprotnijo, koje grofinja Margarita tirja, ji Celski ni dolžen dati.
lelj :: 12.09.2021 ob 16:00
24 OKT 1373
Se je grof Vilhelm I. Celski zaročil s grofinjoj Elizabetoj Goriškoj.
lelj :: 12.09.2021 ob 16:14
3 MAR 1376
Je iz Dunaja vojvoda Albreht grofu Hermanu I. Celskemu ino njegovej sestri Katarini, ženi Joaneza Waldburskega, v dopisu velel, se tega deržati, kar so njegovi svetovavci zastran dote razsodili.

Istega leta se je grof Herman I. Celski s svojim sinom Hermanom ino s svojim bratričem Vilhelmom I. na Prusko v križarsko vojsko podal.
Pred odhodom v to vojsko sta grof Herman I. Celski ino grof Miroslav Ortenburški dedinsko pogodbo zastran svojih posestev sklenila.
lelj :: 12.09.2021 ob 16:27
21 MAR 1385
Je na Dunaju vmerl celski grof Herman I.
Pokopali so ga v Celi v minoritarsko cerkev.

Njegova žena Katarina, hči bosniškega kralja Štefana I. Tvartka, mu je rodila dva sina, naime: Joaneza (vmerl 1372) ino Hermana.
lelj :: 12.09.2021 ob 16:29
18 JUN 1389
So v Šopronu pooblastenci vojvoda Albrehta, med kojimi je tudi bil celski grof Herman II., ino pooblastenci kralja Sigismunda poravnali razpor zastran austrianske ino vogerske meje.
lelj :: 12.09.2021 ob 16:40
1390
Je vojvoda grofu Hermanu Celskemu, deželnemu glavarju na Krajnskem, patent poslal, po kojem je prepovedano bilo, morsko ali krajnsko sol dalej voziti, kakor po gorni cesti do Lobelja, po sredni cesti do Kaple na Koroškem, po spodni cesti pa do Slovenske Bisterce na Štajarskem.
lelj :: 12.09.2021 ob 16:41
17 AVG 1391
Je vmerla Adelaida grofinja Ortenburška, druga žena rajnega celskega grofa Ulrika I.

Tega leta je dal grof Herman Celski, deželni glavar na Kranjskem, v Lublani pred špitalskimi mestnimi vratami novo cerkev v čast Marie Lauretanske pozidati ino scer na onem mestu, kjer je poprej cerkvica svetega Martina stala.
lelj :: 15.09.2021 ob 18:25
19 SEP 1392
Se je bil celski grof Vilhelm I. v vojsko zoper Turke namenil, je prišel do Dunaja ino je tamo vmerl 19 SEP 1392.
Pokopali so ga v celsko minoritarsko cerkev.

Njegova perva žena je bila Elizabeta, hči grofa Mainrada Goriškega, druga pa Ana, hči poljskega kralja Kazimira II.
S toj poslednoj je imel hčer Ano, ki se je v februaru 1401 s poljskim kraljem Vladislavom I. vmožila, je v Krakovu 5 FEB 1402 kronana bila ino je vmerla 21 MAR 1416.
lelj :: 15.09.2021 ob 18:25
21 APR 1393
Je vojvoda Albreht III. razsodil, da more celski grof Herman II. Joanezu Lihtenštainskemu nazaj dati velenski grad, katerega mu je bil grof po sili vzel.
lelj :: 15.09.2021 ob 18:40
28 SEP 1396

Je šel celski grof Herman II. s kraljem Sigismundom na vojsko zoper Turke.
28 SEP 1396 so Turki kristjane pri Nikopolji na Bulgarskem tako kervavo otepli, da jih je le malo zopet nazaj prišlo.

Kralj Sigismund ino celski grof Herman II. sta v barki po Donavi ino po černem morji v Carigrad zbegnila ino se od ondod zopet v svoj dom povernila.
lelj :: 16.09.2021 ob 17:53
9 SEP 1398
Je kralj Sigismund horvatsko mesto Varoždin celjskemu grofu Hermanu II. v vlast dal.
lelj :: 16.09.2021 ob 17:53
23 AVG 1400
Je dal v Pragu cesar Venceslav celskemu grofu Hermanu II. grad Rohrau na Laiti, kojega je poprej imel Joanez Stadek
lelj :: 16.09.2021 ob 18:28
6 FEB 1401
Je grof Herman Celski Martinu Rifniškemu podelil rifniški grad.

Če želite sodelovati na forumu, se prijavite ali registrirajte. Registrirani člani lahko na forumu sodelujejo tudi anonimno.