PRIJAVA / REGISTRACIJA
registracija za sodelovanje ni potrebna, a če si želiš rezervirati ime in se družiti z ostalimi člani, se bo potrebno registrirati ;)
Čvek 123
Dobrodošli na čvek 123.
NOVA TEMA

GOSTILNE - 5


mončika :: 01.12.2021 ob 19:11
Ne se hecat. Le katera "ribica" bi šla v ledeno vodo?
Sunbeam :: 01.12.2021 ob 19:20
Če je "tapravi" v vodi, bi vsaka šla.
lelj :: 02.12.2021 ob 18:18
CANKARJEVO NABREŽJE

9
ČRNI JURIJ
V hiši ključavničarja Rebeka je v prvem nadstropju krog leta 1840 tabernal oče Eržen po domače Črni Jurij.
Redni gost je bil pesnik Prešeren.
K Črnemu Juriju ga je vleklo ubrano petje Krakovcev in Trnovčanov, ki so večkrat sem zahajali.
Ko so ga videli prihajati, je viknil kateri:
»Fantje, dohtar gre.
Sedaj pa le eno zažingajmo!«
Za nagrado jim je plačal pesnik marsikak bokal.
Leta 1855 že ni bilo več krčme pri Črnem Juriju.

SOLNCE
Na voglu Cankarjevega nabrežja in Ključavničarske ulice 5 je sijalo SOLNCE starim Ljubljančanom.
Prednica sedanji hiši je bila leta 1681 do 1693 lastnina slavnega zgodovinarja Ivana Vajkarta Valvasorja.
Tu se je vršila prva preizkušnja mestnega vodovoda dne 24 APR 1890.
Namestu Solnca, ki je pred nekaj leti mrknilo, je sedaj GOSTILNA PRI NEŽIKI KRALJEVI.
lelj :: 02.12.2021 ob 18:27
KROJAŠKA ULICA

8
GOSTILNA JOSIP MAČEK
Gostilna je novejšega izvora.
V njenih prostorih je jel leta 1873 prodajati žganje in klobase Jakob Brgant.
Potem je gostovalo tu Uradniško konsumno društvo.
Naposled je kupil hišo Josip Maček.
lelj :: 02.12.2021 ob 18:36
JURČIČEV TRG

3
KAVARNA KAREL
Krog leta 1880 je bila tu KAVARNA KAREL v prvem nadstropju, zato so ji rekli KAFFEEHAUS ERSTER STOCK.
Tu je nekaj časa kavarnaril Fran Krapeš.
lelj :: 03.12.2021 ob 18:29
ŽIDOVSKA ULICA

3
Nekdanja Golčeva hiša.
Tu je krčmaril v drugi polovici 18. stoletja ugledni meščan Nikolaj Savinšek.
65 letni vdovec se je poročil pred pustom 1783 z Josipino, hčerjo gostilničarja Andreja Maliča, a dva meseca nato vmrl za kapjo.
Za Savinšekom je izvrševal tu krčmarski obrt leta 1802 Andrej Hiti, potem trakter Jakob Perše leta 1815, Josip Jurman leta 1833.

5
KRIŠTOFBIRT
Ta hiša, kjer trži sedaj Fran Kos, je bila v isti dobi opremlejna z gostilno.
Leta 1802 se navaja krčmar Adam Hartl, kateremu sta bila naslednika Anton Božič leta 1812 in Josip Božič leta 1840.
Leta 1846 se je zvala RESTAURATION.
Pred prvo vojno je bila tu gostilna PRI LIPI ali ZUR LINDE.
Po mnenju vseučiliškega profesorja Kidriča, se je zvala Božičeva gostilna PRI KRIŠTOFBIRTU, ker je ta izmed oštirjev v ulici edini, ki je imel hčerki Terezijo, rojeno 12 OKT 1812 in Pepico, rojeno 15 FEB 1819.
Pri Krištofbirtu je vnela Prešerna domača hči Rezika.
Profesor Vidic je omenil v pismu Kastelicu leta 1839 Krištofbirta in njegovo lepotico, ki ju pozdravlja.
Za Reziko je postopal več let Hofpauer.
Vsi so mislili, da jo vzame, a pustil jo je na cedilu in se poročil s sestrično Primčeve Julije Marijo, hčerko Jožefa Wurschbaura, hišnega posestnika na Kongresnem trgu 13, stara številka 30.
Prešeren je spesnil slovo Krištofbirtove Rezke svojemu ženinu Hofpauru znano pod naslovom Zapuščena.
Leta 1839 so prodajali pri Krištofbirtu pristno bavarsko pivo.

POLARNA ZVEZDA
Židovska ulica se je ponašala z gostilnami ZUR LINDE, ZUM BLUMENSTÖCKEL leta 1871 in ZUR BIERQUELLE, ki je izprevrgla v POLARSTERN na voglu Židovske ulice in Dvorskega trga, dandanašnji manufakturna trgovina Draga Schwaba.
V okrilju Polarne zvezde se je krog 1840 zbirala ljubljanska inteligenca.
Pri eni mizi so taborili Slovenci, pri drugi Nemci.

6
ROŽA
Niknile so tamošnje gostilne druga za drugo, a ROŽA, kjer je točil Jakob Marinka že leta 1798, še cvete.
Živahno življenje pri Roži pred in po francoski zasedbi je opisal Malovrh v zgodovinski povesti Pod novim orlom.
O navzočnosti avstrijskega cesarja Franca Jožefa leta 1883 je priredil pri Roži Viktor Smole, nečak Prešernovega prijatelja Andreja Smoleta, dvorski podobed.
Dogovoril se je s cesarjevim kuharjem in tako so dobivali stalni gosti pri Roži tiste dni, ki so bile pojedine v deželnem dvorcu, kasneje vseučilišču, čez cesto od vsake jedi, ki je bila zavžita pri cesarjevi mizi.
Izmed vdeležencev tega podobeda je bil Ivan Schrey.
Pri Roži se je čestokrat shajal Ivan Tavčar s svojimi prijatelji.
O stoletnici Prešernovega rojstva je otvoril v tej gostilni njen lastnik Viktor Rohrmann Prešernovo sobo, kjer se je v enem dnevu nabralo 1500 kron za pesnikov spomenik.
lelj :: 03.12.2021 ob 18:42
ŽIDOVSKA STEZA

Tu je krčmaril leta 1798 do 1805 Josip Pavšek.
Tu je sedaj kavarna MERKUR.
lelj :: 03.12.2021 ob 18:42
TURJAŠKI TRG

Na voglu Čevljarske ulice ali po starem Zlate luknje in Turjaškega trga domuje že več desetletij kavarna EGGIA, ki je po prevratu sprejela ime JADRAN.
Dojenček :: 10.12.2021 ob 22:03
Hudo ga je žingal naš Prešeren , ga kar vidim, kako kraca po vratih uršulinskega samostana:
Do zdej ste b’le še d’vice,
do zdej še niste dale,
do zdej ste jo imele
zato le, da ste scale.

Lelj, pofočkaj se.
a je :: 14.12.2021 ob 23:50
Avtor: lelj
ne najdem nič o tej gostilni
tudi nisem prepričan če je bila res na nazorjevi

Med brskanjem po lokaciji gostilne Pri Štefanu sem odkrila en zapis, da naj bi stala na Bregu 20, malo pomaknjena na ulico. Danes je ni več.
lelj :: 18.01.2022 ob 16:11
BREG
V Obrezovi hiši, obrnjeni s pročeljem proti Bregu, porušeni 1913 radi regulacije Ljubljanice, je točil nekaj let Peter Strel, potem Anton Zabukovec, ki se je preselil k Zlati Ribi.

V nasprotni Strletovi hiši je krčmoval Jurij Stepan od 1799 do 1815, pozneje Štefan Schebig

Z Gornjega brega 14 se je premestila gostilna ZUM GOLDENEN SCHIFF.
Do pred kratkim se je zibal ščit s podobo zlate ladje nad vrati, opremlejnemi z letnico 1812.
Sedaj moli prazen drog, a gostilna še obstoja in se prodaja v nji dalmatinsko vino

8
PRI METLIČANU
V Tavčarja hiši, kjer je gostilna PRI METLIČANU, se je nahajala 1848 kavarna.
Gostilna je dobila ime po metliškem rojaku Martinu Šukljeju, očetu dvornega svetnika Frana Šukljeja, ki je tu točil vino iz svojih vinogradov, kar je naznanjal slovenski napis nad vinotočem: METLIŠKO VINO NA PRODAJ

12
V pritličnih prostorih tiskarne Blasnikovih je tičala 1739 Kebrova vinotočnica.
Konec 18. Stoletja je tabrnala tu Marija vdova Kebrova.
Njeni potomci so se nahajali tu zabeleženi kot hišni posestniki leta 1833.
Za njimi je nastopil Jožef Blasnik in otvoril tiskarno

VITEZ
Gostilna VITEZ se ponaša s krasnim portalom iz srede 18. stoletja .
Ime je dobila po viteški glavi, nadomeščajoči sklepnik nad vežnimi vrati
Gostilna se omenja že leta1754.

16
PRI ŠANTELNU
Gostilna je zvana po gospodarju Večeslavu Šantelnu, ki je tu krčmaril leta 1870.
Pozneje je točil v tej hiši Franc Šešek po domače Šantelnov Francelj.
Pri njem so se zbirali na posvet narodnjaki o volilnih bojih z Nemci.

Ko je bil Breg središče ljubljanskega kupčijskega prometa, je kraljevala med gostilnami ZUM GOLDENEN SCHIFF, ali po staroljubljansko PRI ŠIFBIRTU.
Za Zlato ladjo je naslikal Fran Ilovšek leta 1731 na mokro podobo svetega Nikolaja, slikar Mihael Reinwaldt pa izvesek.
Slika Zlate ladje in Brega je shranjena v ljubljanskem muzeju.
Leta 1770 je kupil Žiga Zois Zlato ladjo.
Ko so bili odprli Šentjakobski most, so odstranili leta 1827 tik njega stoječo Zlato ladjo, ki se je preselila na Breg 14, potem na Breg 2.
V tej gostilni so pričakovali trnovski čolnarji o ponedeljkih, sredah in petkih zjutraj ladje.
Zajtrkovali so rake, ocvrte piščance, ki so jim rekli leteči žganci in vino.
Med sedmo in polosmo uro so prispele ladje, naložene z blagom.
Razkladanje je bilo končano so 4ih popoldne in potem so se vedno žejni bregarji zopet zatekli v Zlato ladjo.
lelj :: 18.01.2022 ob 16:12
KRIŽEVNIŠKA ULICA
7
V dobi Jurija Hitija je krčmaril v hiši 7 Boštijan Ragel.
Tu je bila leta 1735 pekarna in vinotoč nekega Kampana.

8
V Zupančevi hiši je krčmaril 1787 Jurij Hiti.
Po njegovi smrti je prevzela gostilno vdova Marija Hitijeva.
Krog 1815 je točil tu Ignacij Ungelehrt.

Dokler je bilo v Križevnikih sodišče, je nudilo v Križevniški ulici več gostilen pijačo in drugo postrežbo.
Iz iste dobe izvira gostilna POD SKALCO
mončika :: 18.01.2022 ob 18:07
Nekdo se je zbudil. Dobro jutro!
zapirajo se :: 18.01.2022 ob 18:33
"Pod skalco" so nedavno zaprli.

Dobro, da si nazaj!
lelj :: 19.01.2022 ob 11:28
SALENDROVA ULICA

3
Tu je bil leta 1787 vinotoč Jerneja Pogačnika in za njim njegove vdove Julijane.
Tu je bila kasneje vojašnica francoskih orožnikov, krog 1843 pa risarska šola Obrtnega društva.

Ko so septembra 1860 popravljali v pritličju podnice, so pod njimi našli človeške kosti

1815 je bila ta hiša že v posesti kranjskih deželnih stanov.

1895 je hišo potres uničil, kasneje je bilo tam prazno stavbišče.
Yara :: 19.01.2022 ob 15:04
Dobrodošel nazaj in hvala za zanimivo branje
Dojenček :: 19.01.2022 ob 16:48
Prav lep pozdrav, Lelj.
lelj :: 20.01.2022 ob 14:45
SVETEGA PETRA PREDMESTJE

SVETEGA PETRA CESTA
Od frančiškanske cerkve druga hiša na levi strani, po potresu podrta, kasneje stavbišče Urbančeve hiše, je dajala domovanja stari gostilni ZUM WEISSEN OCHSEN ali PRI OKSENBIRTU.
Tu je bilo zbirališče, ostajališče in prenočišče irharske zadruge.
Tu je gostilničaril Josip Arce, Cekinov Jože, ded gospe Franje dr. Tavčarjeve.

V 17. stoletju je bila v Ljubljani gostilna PRI ZLATEM VOLU, ki jo omenja Valvasor.

Nasproti OKSENBIRTA na številki 2, je bila pred potresom kavarna PUA in gostilna PRI BLAŽU.
Švicar Pua se je naselil tu, prišel je iz Kranja, kjer je njegov sorodnik Pua kavarnil za časa Prešerna, ki je bil njegov gost..

PRI BLAŽU sta vsaj že 1815, ko je bila hiša last peka Josipa Okorna, pa vsaj še 1822, ko je prešla v posest Josipa Mayerja, krčmarila Jakob Podboj in Margareta Komar, ki ju srečamo pozneje na Griču v Kapucinskem predmestju.

V soseščini BELEGA VOLA se je paslo ZLATO JAGNJE ali ZUM GOLDENEN LAMM, zvano tudi KLEINER KAISERWIRT.
K Jagnjetu je rad prihajal Prešeren

Leta 1845 in 1846 so posečali to gostilno dijaki višjih razredov.
V njihovi družbi se je Prešeren rad mudil.
Poslušal je njihovo petje in jim čital kako svojo pesem o železni cesti in o nebeški procesiji.

Razen Zlatega se omenja tudi Belo in Črno jagnje.

19 AVG 1649 je v gostilni Belo jagnje umrl Avstrijec Jernej Tesner, potujoč iz Trsta.

Leta 1856 je bila nekje na Šentpeterskem predmestju gostilna PRI ČRNEM JAGNJETU ali ZUM SCHWARZEN LAMM.
Njen krčmar Tomo Kavčič se je maja 1856 preselil k Virantu.

5
KAISERBIRT
Hotel PRI AVSTRIJSKEM CESARJU se je po potresu umaknil.
Po prevratu je prejel ime HOTEL WILSON, kasneje SOČA
Preden se je vtaboril Levstik pri Permetu, je zahajal redno k Avstrijskemu cesarju.
Tu sta se spoznala Levstik in Simon Gregorčič.
Tu je bilo krog 1878 shajališče vseh v Ljubljani živečih slovenskih književnikov.
Skoro vsakovečerni gosti so bili tu
Levstik
Levec
Kragelj
Brence
Holz
Vrhovec

Kjer gosti HOTEL LLOYD, je bila nekoč gostilna ZUM LUSTSCHLOSS LAXENBURG

V Baltičevi hiši je delovala konec 18. stoletja pivovarna Siebenharta.
Naslednik mu je bil Tomo Homber, ki je tu varil in prodajal pivo tudi na drobno.
Njegova pivarna se je zvala PRI PRAMCU ali ZUM BRAUNEN RÖSSEL krog leta 1830, dokler je ni prodal leta 1836.

V sosednji hiši številka 18 je krčmaril leta 1787 Josip Pezdič.

V gorenjem koncu šentpeterskega predmestja so imeli avguštinci, predniki frančiškanov, hišo, v kateri je bil leta 1771 vinotoč Toma Petriča.

Leta 1680 je tabernala blizu Špitalskih vrat neka sokarica.
leskova mast :: 20.01.2022 ob 14:47
Za bozjo voljo, kje si hodil?

Če želite sodelovati na forumu, se prijavite ali registrirajte. Registrirani člani lahko na forumu sodelujejo tudi anonimno.