"Slovenska socialkarka" prišla po paket Rdečega križa v BMW X6 🤢🤮

jao
20.06.2024 ob 19:13
Zarutana. Joj, joj, joj, kako nas ti socialkarji nategujejo...

https://x.com/Voranc5/status/1803429192652009551
.
20.06.2024 ob 21:29
Kako veš da ni prišla iskat za nekoga ki ne more sam na rk ali pa nima prevoza?
Leskova mast
21.06.2024 ob 4:50
Mene zanima, ce se take prosilce za pomoc kaj preveri ali se jim da hrano kar na lepe oci?
Kaksni so pogoje, da nekdo lahko dobi hrano ali drugacno pomoc?

In ker nekako pase k tovrstni tematiki, me zanima, zakaj ne morejo tistega dolenjskega falota, ki je enega fanta pretepel in tezko poskodoval, izkljuciti iz sole in ga dati v poboljsevalni dom? Kot razumem, ni bil prvic nasilen, ampak je pri njem to stalnica.
Zanima me tudi, do kdaj je osnovna sola obvezna, ali gre po starosti ali stevilu opravljenih razredov. Ce prav razumem, je ta zlikavec star 14 let in v 6. razredu? Mi smo bili pri 14ih ze v gimnaziji. Kolikokrat lahko ponavljajo razred?
In zakaj ravnateljica pravi, da se ne da nic narediti, ker meni se to zdi totalna nesposobnost.
In zakaj zakon nasilje dovoljuje brez vsakih posledic. Sklepam po tem primeru.
In zakaj sestankujejo ze okoli en teden, naredijo pa nic? Tezko verjamem, da bi bili tako nesposobni, da v tem casu ne bi mogli sprejeti odlocitve. Bolj imam obcutek, da namerno zavlacujejo, da jim ne bi bilo treba ukrepati.
Hvala za odgovore.
Leska
21.06.2024 ob 5:51
Tole sem nasla. Po 9 letih je ucenec opravil svoje dolznosti do obveznega solanja, a mu lahko podaljsajo status za 2 leti. To pomeni, da imajo pravico 11 let hoditi v osnovno solo. Resno?

55. člen
(podaljšanje statusa učenca)
Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako obdrži status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani s pravico do podaljšanega statusa.
Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.
Kdor ne ponavlja 9. razreda in opravlja popravne izpite v naslednjem šolskem letu, obdrži status učenca za to šolsko leto.

54. clen pa pravi, ce ucenec ogroza druge in mocno moti pouk, se ga lahko presola brez dovoljenja starsev. Kaj torej se cakajo?

54. člen
(prešolanje)
Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen.
Če je iz učnih ali vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna šola v soglasju ali na zahtevo staršev vključi učenca v drugo osnovno šolo, če ta s tem soglaša.
Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:
- če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih ali
- če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.
Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum vključitve v to šolo.
Učence s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona je mogoče vključiti v drugo osnovno šolo na podlagi odločbe o usmeritvi.
Nja
21.06.2024 ob 8:15
Tale zarutana zarukanka je itak šiptarka, ki na splošno goljufajo in izkoriščajo Slovenijo na polno. Sterat nazaj te kriminalce od koder so se privlekli.
?
21.06.2024 ob 12:06
Avtor: Nja
Tale zarutana zarukanka je itak šiptarka, ki na splošno goljufajo in izkoriščajo Slovenijo na polno. Sterat nazaj te kriminalce od koder so se privlekli.

Zakaj bi nekdo s takim avtom hodil zase po liter olja, kilo moke, kilo cukra in paket špagetov na RK? Mi lahko pojasniš?
Haha
21.06.2024 ob 12:59
Avtor: ?
Avtor: Nja
Tale zarutana zarukanka je itak šiptarka, ki na splošno goljufajo in izkoriščajo Slovenijo na polno. Sterat nazaj te kriminalce od koder so se privlekli.

Zakaj bi nekdo s takim avtom hodil zase po liter olja, kilo moke, kilo cukra in paket špagetov na RK? Mi lahko pojasniš?


Si pa pogumna. Vpraš to šipca in boš zobe pobirala 😂
?
21.06.2024 ob 15:51
Zakaj?
Odgovor lahko oddate kot gost. Vgrajena je časovna omejitev 30 sekund za oddajo novega sporočila.
© 2014-2024 Cvek123