PRIJAVA / REGISTRACIJA
registracija za sodelovanje ni potrebna, a če si želiš rezervirati ime in se družiti z ostalimi člani, se bo potrebno registrirati ;)
Čvek 123
Dobrodošli na čvek 123.
NOVA TEMA

Prostovoljni prispevki za... dimnikarje oz. dimnikarsko podjetje? WTF? Tudi pri vas fehtarijo? - 2


nabirka :: 09.12.2021 ob 14:31
Zagotovo so goljufi. Dimnikarji ne fehtajo. Če pa bi, bi ti poslali ali dali položnico z njihovim trr-jem.
Nihče od resnih ne zbira gotovine
Mici :: 09.12.2021 ob 14:47
Raufenkirarji in gasilci tradicionalno nosijo koledarje. In tradicionalno se jim stisne par evrov.
Sunbeam :: 09.12.2021 ob 15:10
Avtor: Mici
Raufenkirarji in gasilci tradicionalno nosijo koledarje. In tradicionalno se jim stisne par evrov.
Od Damjana tradicionalni koledar si že nabavila?
Hahaha :: 09.12.2021 ob 15:22
Avtor: Sunbeam
Avtor: Mici
Raufenkirarji in gasilci tradicionalno nosijo koledarje. In tradicionalno se jim stisne par evrov.
Od Damjana tradicionalni koledar si že nabavila?


Hahahahhaha
Ena jezna :: 23.12.2021 ob 21:36
Pri nas tudi FEHTARIJO. Gre se pa za to podjetje DIMNIKARSKE IN GRADBENE STORITVE SAJE, EDVIN SULEJMANI S.P. . No, vsaj meni so dali ta njihov koledar in fehtarili za prispevki.

Naslov podjetja:

Dimnikarske in Gradbene storitve SAJE, Tomišeljska ulica 13, 1000 Ljubljana

DA JIH NI SRAM!!! BREZ RAČUNA, BREZ ČESARKOLI! FEHTARIJO DENAR IN TI V ZAMENO NA ČRNO DAJO KOLEDAR. JE TOLE ZRELO ZA INŠPEKCIJO?!
Ena jezna :: 23.12.2021 ob 21:43
Tule pa njihov cenik storitev! Zakaj zaboga potem zbirajo še neke prostovoljne prispevke na črno????

http://www.gradim-saje.si/wp-content/uploads/2020/03/Saje-Cenik-2019.pdf
leskova mast :: 24.12.2021 ob 1:57
Pri nas za take cene se v avto ne bi sedli.In prvih 25 km vkljucenih v ceno?
praktikantka :: 13.01.2022 ob 21:58
Avtor: Mici
Vsako leto isto pi**akaš. Ne odpiraj vrat, če ne misliš dat, pa mirna bosna.


Kaj ko bi bila ti raje tiho, če se ti odgovor na vprašanje ne sanja oz. ga nisi našla preko google, bo šlo?

Zakon glede zbiranja prostovoljnih prispevkov je jasen - gre se za ZJRM-1 - https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2998?sop=2006-01-2998, 5. člen ter 17.člen.

5. člen
(zbiranje prostovoljnih prispevkov)
(1) Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.
(2) Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog . Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo . Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen , ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.
(3) Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov.
(4) Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.
(5) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov, se ne uporabljajo za zbiranje prispevkov, ki so urejeni z drugimi predpisi.

17. člen
(prostovoljni prispevki)
(1) Kdor zbira prostovoljne prispevke v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega zakona, se kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 50.000 tolarjev.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.

Naj vas ne zavedejo kazni, ki so v tolarjih. Zakon žal v tem delu še ni bil posodobljen, kar pa seveda ne pomeni, da ne velja! Zneski se pač pretvorijo v evre.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov s strani dimnikarskih podjetij se mi zdi zelo sumljivo. Naslednjič prosilce povprašaj za dovoljenje, če ga nimajo, pokliči policijo.

Upošteva se lahko še 24. člen, ki govori o ZASEGU.

III. ZASEG PREDMETOV
24. člen
(policijski zaseg predmetov)
(1) Policist ali policistka (v nadaljnjem besedilu: policist) brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete, povezane s prekrški iz 6., 9., 11. in 17. člena tega zakona.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov.
praktikantka :: 13.01.2022 ob 22:02
Pa še to, po ZP-1 (Zakon o prekrških) - http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537 se po 192. členu nedovoljeno zbrani prispevki zasežejo in odvzamejo.

Izrek ODVZEMA premoženjske koristi

192. člen

(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o prekršku, s sodbo o prekršku oziroma s sklepom o prekršku, s katerim je bil izrečen vzgojni ukrep.

(2) V sodbi, odločbi oziroma sklepu o prekršku mora biti v izreku o odvzemu premoženjske koristi navedeno, kateri vrednostni predmet oziroma kolikšen denarni znesek se odvzame.

(3) V primeru, ko je s prekrškom pridobljena premoženjska korist javno znana (npr. parkirnina na javnih parkiriščih), in ne presega 40 eurov, je odmera zneska premoženjske koristi obvezni sestavni del izreka odločbe oziroma sodbe ali sklepa o prekršku, ne glede na vrsto postopka.

(4) O odvzemu premoženjske koristi se lahko odloči tudi ločeno od izreka sankcije za prekršek, če bi se zaradi ugotavljanja premoženjske koristi preveč zavlekel postopek o prekršku.
leskova mast :: 15.01.2022 ob 2:45
Meni je vse to cudno, da imate vse te berace na vratih, ker to je po definiciji beracenje. V mestu so prisli nabirat denar za cancer research - za raziskave za raka. In enkrat je prisla ena nasilna zenska nabirat denar za zenske, ki so zrtve nasilja. Ko je slisala ne, je kar nogo dala v vrata, da nisem mogla zapret in bi sla kar v hiso, ce jaz ne bi drzala vrat in se vpit je zacela. Samo zaradi njenega izpada se je spomnim. Mogoce jih jei bilo vec, ampak cez dan ponavadi nikogar ni bilo doma. Tu na podezelju na dom nabirat denar ne pride nihce.

Veliko klicejo po telefonu pred bozicem, najvec policaji, ki so dalec od stradanja, a zgleda, da denarja nikoli ni dovolj. In podpirajo ta "cause" in oni "cause", mi naj bi pa placali. Naj sami placajo, kar podpirajo. In tudi razne organizacije klicejo. Na telefonu ponavadi zacnejo z "It's nice to hear a kind voice." Seveda berejo po predlogi. Pa za jetra prav radi klicejo. Ne dobijo nic. Ko smo pri nas potrebovali presaditev jeter, je bil druzinski clan zavrnjen, "ker ne poznamo vzroka bolezni" in pri 75 po njihovem mnenju prestar.

Razne organizacije nabirajo tudi po posti. Ce v parih letih ni odziva, ne posiljajo vec pisem.

Ampak dimnikarji in zidarji re se nikoli niso beracili po hisah.
Mici :: 15.01.2022 ob 14:24
Avtor: praktikantka
Avtor: Mici
Vsako leto isto pi**akaš. Ne odpiraj vrat, če ne misliš dat, pa mirna bosna.


Kaj ko bi bila ti raje tiho, če se ti odgovor na vprašanje ne sanja oz. ga nisi našla preko google, bo šlo?

Zakon glede zbiranja prostovoljnih prispevkov je jasen - gre se za ZJRM-1 - https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2998?sop=2006-01-2998, 5. člen ter 17.člen.

5. člen
(zbiranje prostovoljnih prispevkov)
(1) Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.
(2) Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog . Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo . Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen , ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.
(3) Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov.
(4) Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.
(5) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov, se ne uporabljajo za zbiranje prispevkov, ki so urejeni z drugimi predpisi.

17. člen
(prostovoljni prispevki)
(1) Kdor zbira prostovoljne prispevke v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega zakona, se kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 50.000 tolarjev.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.

Naj vas ne zavedejo kazni, ki so v tolarjih. Zakon žal v tem delu še ni bil posodobljen, kar pa seveda ne pomeni, da ne velja! Zneski se pač pretvorijo v evre.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov s strani dimnikarskih podjetij se mi zdi zelo sumljivo. Naslednjič prosilce povprašaj za dovoljenje, če ga nimajo, pokliči policijo.

Upošteva se lahko še 24. člen, ki govori o ZASEGU.

III. ZASEG PREDMETOV
24. člen
(policijski zaseg predmetov)
(1) Policist ali policistka (v nadaljnjem besedilu: policist) brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete, povezane s prekrški iz 6., 9., 11. in 17. člena tega zakona.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov.

Sosedovim otrokom na pametivo tudi s policijo in inšpektoratom groziš? Eni ste pa res zategnjeni do amena, pa tradicija in običaji so vam španska vas.
Jao :: 16.01.2022 ob 11:59
Defektna, če imate vi v Busni, Albaniji... tradicijo da dimnikarskim oderuhom še prostovoljne prispevke donirate, to nikakor nikoli ni bila in nikoli ne bo tradicija v Sloveniji. Razumljivo ali prezahtevno?
.. :: 16.01.2022 ob 15:32
Lol, pri nas se dimnikar oz. lastnik dimnikarskega podjetja vozi v novem Audi A8 za 100.000€. Mi na kraj pameti ne pade, da bi jim se kaj donirala.

Mici, se lahko prosim umiriš? Da bi se zavedala kakšne debilizme pišeš tako ni za pričakovati, ker si umsko pač precej, kot tu radi pravijo, defektna.
Mačka :: 16.01.2022 ob 15:37
Jaz od vseh tak8h in drugačnih koledarjev, dam prostovoljni prispevek edin gasilcem. Me ne moti, če dimnikar pusti koledar, vendar zato od mene pač ne bo dobil ničesar zanj. Plačam že njegovo storitev, tako kot denimo frizerko.
Mici :: 16.01.2022 ob 16:52
Avtor: ..

Mici, se lahko prosim umiriš? Da bi se zavedala kakšne debilizme pišeš tako ni za pričakovati, ker si umsko pač precej, kot tu radi pravijo, defektna.

Se boš samoprijavilo adminu da ti ukine pisanje v črnem?

Če želite sodelovati na forumu, se prijavite ali registrirajte. Registrirani člani lahko na forumu sodelujejo tudi anonimno.